Lịch biểu diễn ca nhạc – rạp xiếc

NGÀY SÂN KHẤU NGÔI SAO SÂN KHẤU DẾ MÈN RẠP XIẾC KHU B LÂN SƯ RỒNG SHOW DIỄU HÀNH
THỨ 7 11h: Chương trình ca nhạc

17h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

15h: Show rối (Cuộc hội ngộ của các phù thủy)

10h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

12h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

14h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

16h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

Không diễn Không diễn
CHỦ NHẬT 11h: Chương trình ca nhạc

17h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

13h: Show kịch Những đứa con của rồng

16h: Show rối (Cuộc hội ngộ của các phù thủy)

10h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

12h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

14h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

16h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

9h – 12h: Lân Sư Rồng

14h – 17h: Lân Sư Rồng

10h30: Show diễu hành Đầm Sen
* Chú ý: Rạp Xiếc Khu B diễn hàng ngày vào lúc 11h00