Sân khấu ngôi sao

LỊCH BIỂU DIỄN CỦA SÂN KHẤU NGÔI SAO Ở ĐẦM SEN

NGÀY SÂN KHẤU NGÔI SAO
THỨ 7 11h: Chương trình ca nhạc

17h: Chương trình ca nhạc

CHỦ NHẬT 11h: Chương trình ca nhạc

17h: Chương trình ca nhạc

san_khau_ngoi_sao_dam_sen

san_khau_ngoi_sao_dam_sen_park

san_khau_ngoi_sao_damsen

san_khau_ngoi_sao_damsenpark