Lớp thú

Lớp thú: gồm nhóm thú ăn thịt như bộ Gấu như Gấu ngựa…; nhóm thú ăn cỏ như bộ thú guốc chẳn như Hươu sao, dê núi…Bộ thú guốc lẽ như Voi; Nhóm thú ăn trái cây, lá, mầm,.. thuộc bộ linh trưởng gồm có Khỉ, Vượn má vàng, Đười ươi đặc biệt đây là loài linh trưởng đặc chủng quý hiếm sinh sản được trong môi trường nuôi nhốt bán hoang dã ở Đầm Sen.

thu-hoang-da-damsen

Vườn nhà gia đình Hươu

vuon-thu-hoang-da-damsen

Lãnh thổ của chàng Vượn nhà ta đây

dong-vat-quy-hiem-damsen

Đây là 3 người bạn đặc biệt vừa mới “dọn nhà” đến Đầm Sen nè